Hoito:

Tarvittaessa käytämme rauhoittavaa esilääkitystä tai järjestämme nukutushammashoitoa. Erikoishammaslääkärille ei varata aikaa suoraan. Hammaslääkärit lähettävät tarvittaessa potilaan erikoishammaslääkärille